Në vitin 2019, numri i emigrantëve është 43.835 persona, duke pësuar një rritje prej 13,3 %, krahasuar me një vit më parë. Në vitin 1920 ndërkohë, kur Tirana shpallej kryeqytet i Shqipërisë, paçka se nuk ka të dhëna zyrtare, burime të ndryshme flasin për … 155/1, SIPËRFAQE NDËRTIMI 3011.93 M2, RRUGA “LLAMBI BONATA”), NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. Bashkia e Tiranës është zgjedhur për t’iu bashkuar Partneritetit të Qeverisë së Hapur (OGP), një organizatë që bashkon qeveritë dhe drejtuesit e shoqërisë civile për të krijuar një qeveri më transparente, gjithëpërfshirëse dhe

Anila Kalleshi: Programi veror 2018: Dieta për të humbur 4... Dita pa makina, Bashkia e Tiranës shndërron qendrën në pedonale, Kanosi me armë policin, lihet në burg Orgest Bilbili. 28, DATË 24.03.2020, TË KËSHILLIT BASHKIAK“PËR KRIJIMIN E LEHTËSIRAVE FISKALE NDAJ BIZNESIT DHE SHTYRJEN E AFATEVE TË APLIKIMIT PËR PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT NË KUADËR TË MASAVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË INFEKSIONIT COVID-19, PËR MIRATIMIN E PRISHJES SË DETYRUAR TË GODINAVE TË QENDRËS SOCIALE “TË QËNDROJMË SË BASHKU” DHE “KOPSHTI NR. Arsyet e rënies se shtesës së popullsisë në Tiranë lidhen me shumë arsye. 1”, SH.A TIRANË, PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.

TIRANË, 26 mars /ATSH/- Në 1 janar 2020, popullsia u rrit ndjeshëm në qarkun e Tiranës dhe të Durrësit, njoftoi sot INSTAT. 158, DATË 26.12.2019, TË KËSHILLIT BASHKIAK “PËR MIRATIMIN E SISTEMIT TË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË QYTETIN E TIRANËS, PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE, PËR MIRATIMIN E PROJEKTIT “APPS CHALLENGE - TIRANA” HARTUAR SIPAS UDHЁZUESIT OPERACIONAL PЁR ZBATIMIN E TIJ, PËR ANËTARËSISIMIN E BASHKISË SË TIRANËS DHE PAGESËN E KUOTËS SË ANËTARËSISË SË NË SHOQATËN “UNIONI I BASHKIVE SHQIPTARE NË RAJON, PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT SOCIAL TË STREHIMIT “SUBVENCIONI I QIRASË”, PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT SOCIAL TË STREHIMIT “SUBVENCIONIMI I INTERESAVE TË KREDISË”, I FINANCUAR ME FONDET E BUXHETIT TË SHTETIT, PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR 46 (DYZET E GJASHTË) FAMILJE QË KANË PËSUAR DËME NDËRTIMORE DHE NË ORENDI / PAJISJE ELEKTROSHTËPIAKE SI PASOJË E ZJARRIT DHE PËRMBYTJES, PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR 302 (TREQIND E DY) FAMILJE QË KANË PËSUAR DËME NDËRTIMORE, SI PASOJË E TËRMETIT TË DATËS 21 SHTATOR 2019 DHE PËRMBYTJES SË DATËS 23 SHTATOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT USHQIMOR PËR KATEGORINË E NXËNËSVE PËRFITUES NË SHKOLLAT KU IMPLEMENTOHET PROJEKTI PILOT “BËJMË DETYRAT E SHTËPISË” NËN KUJDESIN E MINISTRISË SË ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË, PËR MIRATIMIN E KRITEREVE, PROCEDURAVE, DOKUMENTACIONIT DHE SISTEMIT TË PIKËZIMIT PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË KUSHTËZUAR OSE FONDIT TË BUXHETIT VENDOR, MBI PROGRAMIN E BLLOK-NDIHMËS EKONOMIKE DERI NË 6 PËR QIND PËR VITIN 2020, PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK TË TIRANËS NR.157, DATË 26.12.2019, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022 DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË SË TIRANËS PËR VITIN 2020. 146, DATË 15.11.2018 DHE VENDIMIT NR. Sipas të dhënave të INSTAT popullsia e Tiranës u rrit me 11 mijë e 6 banorë në vitin 2020, teksa një vit më parë u rrit me 11, 164 banorë, ndërsa në vitit 2018 qarku i Tiranës ishte shtuar edhe me 21 mijë e 635 banorë të rinj.

Numri i imigrantëve në 2019 është 20.753 persona, duke pësuar një rënie prej 12,3 %, krahasuar me një vit më parë. 6, SI REZULTAT I DËMTIMIT NGA TËRMETI I DATËS 26 NËNTOR 2019, PËR PRISHJEN E DETYRUAR TË NDËRTESËS PRIVATE (PALLATI NR. It is the tenth largest by area and the most populous of the twelve counties, with more than 895,000 people within an area of 1,652 km2 (638 sq mi).