CLC-VECTA GARANTIEFONDS | ITB Entertainment Group BV 073-6440773 | 020-4970391

CLC-VECTA GARANTIEFONDS

CLC-VECTA GARANTIEFONDS

ITB Entertainment Group BV is aangesloten bij de branchevereniging CLC-VECTA. 

CLC-VECTA, Centrum voor Live Communication is dé brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het 
organiseren, accommoderen en faciliteren van congressen & vergaderen, beurzen, evenementen, entertainment en incentives. 

Als CLC-VECTA lid kan ITB Entertainment Group BV uw evenement verzekeren via Het VECTA Garantiefonds.

De organisatie van evenementen kent nogal wat risico’s. Want wat gebeurt er als een belangrijke act of band ziek wordt of wanneer de locatie door 
noodweer opeens onbereikbaar wordt?

Met het VECTA Garantiefonds kunnen CLC-VECTA leden hun klanten de zekerheid bieden dat ze gedekt zijn tegen de financiële gevolgen van tal 
van calamiteiten die een evenement kunnen hinderen of zelfs verhinderen.

Wat het CLC VECTA Garantiefonds u bieden kan:
* Dekking bij afgelasting evenement 
* Wegens ziekte of overlijden van iemand van de directe organisatie of van één van de medewerkers.
* Ten gevolge van nationale ramp en/of rouw
* Het aantoonbaar niet beschikbaar zijn van de locatie door bijvoorbeeld brand
* Dekking voor verplaatsing van een evenement wegens afgelasting
* 20% aanvullende dekking (tot een maximum van € 5.000) bij uitval van entertainment of artiesten, zodat er met een ruimer budget naar een 
   vervanging kan worden uitgekeken
* Zeer eenvoudige aanmeldingsprocedure voor het afsluiten van de verzekering
* Snelle schaderegeling
* Uiterlijk binnen drie maanden na schadedatum mits alle bescheiden m.b.t. de schade (zoals dagvaarding, doktersverklaring en correspondentie) 
   zijn ontvangen door het Garantiefonds
* indien CLC-VECTA lid welke de verzekering heeft afgesloten in financiële moelijkheden raakt is de schade verzekerd
* Ongevallen en aansprakelijkheidsrisico meeverzekeren
* Mogelijkheid om bij evenementen tot 500 bezoekers het aansprakelijkheidsrisico en ongevallenrisico mee te 
   verzekeren(facultief en op aanvraag). Voorwaarde hiervoor is wel dat het totale budget van het evenement dient te worden verzekerd.

De premie van de garantstelling bedraagt 3%, exclusief 21% BTW en dient uiterlijk acht dagen na het afsluiten te zijn voldaan aan 
ITB Entertainment Group BV. U ontvangt daarna uw garantiecertificaat. Op basis van uw volledige informatie verstrekt ITB Entertainment Group BV u een 
passende offerte.

Bovenstaande dekkingsinformatie is slechts een uittreksel, raadpleeg voor alle voorwaarden de volledige reglementen en toelichtingen op 
www.clcvecta.nl.

St. CLC-VECTA Garantiefonds 
De Corridor 10-f 
3621 ZB BREUKELEN 
0346-261006
Garantiefonds@clcvecta.nl   

CLC-Vecta Algemene Leveringsvoorwaarden: klik hier
CLC-Vecta Garantiefonds voorwaarden: klik hier